Spokojní zákazníci

Najlepším odporúčaním pri poskytovaní našich služieb sú spokojní zákazníci. Počas našej existencie sme vytvorili množstvo kvalitných  projektov  - viď referencie

Dlhoročné skúsenosti

Navrhovaním a vypracovaním projektovej dokumentácie elektrických rozvodov a zariadení sa zaoberáme už 18 rokov. Za ten čas sme získali množstvo skúseností

Profesionálny prístup

Kvalifikovaní odborníci, moderná technika a aplikačný softvér, individuálny prístup k zákazníkovi to sú naše základné devízy ktoré nám pomáhajú pri našej práci
Projekty vonkajších vedení Vytlačiť E-mail
Projektovanie elektrických zariadení triedy A a B trafostanica

1) technické zariadenia na premenu elektrickej energie

 • stožiarové trafostanice
 • kioskové trafostanice
 • murované trafostanice

2) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy

VN vedenia a prípojky 22 kV vn pripojka
 • vzdušné
 • kabelové v zemi
NN distribučné rozvody
 • vzdušné
 • kabelové v zemi
NN elektrické prípojky nn rozvody
 • vzdušné
 • kabelové v zemi

Stupeň spracovania:

 • projekt pre územné plánovanie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného vyhotovenia


Cenotvorba Výsledná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je vypočítaná z celkového nákladu stavby podľa " Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností " resp. dohodou.
Sadzobník zjednodušuje a urýchľuje dohodovanie cien v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Projektová dokumentácia je investorovi odovzdaná s kladným odsúhlasením projektu od konkrétneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Odborné stanoviská a osvedčenia projektovej dokumentácie od inšpekčného orgánu (TISR a.s., resp. E.I.C., s.r.o. ) sú dodávané s projektom podľa dohody s investorom.

Rozpočtovanie stavebných objektov resp. prevádzkových súborov je vytvorené na základe montážnych a materiálových cenníkov CENEKON v rozpočtovom programe Cenkros plus.
Na požiadanie investora projekt dodáme aj v elektronickej podobe.